Sau hơn 3 năm “thoi thóp”, công ty chứng khoán Tonkin đóng cửa


Thứ 7, 07/04/2018 | 08:57


Cùng sự kiện

Chứng khoán Tonkin có trách nhiệm công bố thông tin về việc chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép theo quy định…

Chứng khoán Tonkin có trách nhiệm công bố thông tin về việc chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép theo quy định…

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Tonkin để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động do quá thời hạn đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 153/QĐ-UBCK ngày 23/2/2017 mà Công ty không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ theo Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006.

Doanh nghiệp này đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2014... Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin phải có trách nhiệm công bố thông tin về việc chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép theo quy định về công bố thông tin hiện hành; chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép cũng như các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Chứng khoán Tonkin trước đây là CTCP Chứng khoán Hà Thành bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Vào tháng 9/2014, công ty này bị SSC đưa vào dạng kiểm soát đặc biệt khi trước đó Công ty bị chấm dứt tư cách thành viên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Sau đó, vào tháng 10/2015, công ty đã bị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, Tonkin có lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế tính đến thời điểm trên lên tới 119 tỷ đồng.

Vũ Đậu (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-hon-3-nam-thoi-thop-cong-ty-chung-khoan-tonkin-dong-cua-a225156.html