Sau hơn nửa năm về tay Vinalines, Công ty CP Cảng Quy Nhơn làm ăn ra sao?


Thứ 2, 17/02/2020 | 05:47


Dưới sự quản lý trực tiếp của Vinalines, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2019 đạt khoảng 9,027 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 782 tỷ đồng.

Dưới sự quản lý trực tiếp của Vinalines, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2019 đạt khoảng 9,027 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 782 tỷ đồng.

Sau hơn nửa năm được tiếp nhận về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tăng trưởng khá.

Cụ thể, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2019 đạt khoảng 9,027 triệu tấn (tăng gần 9% so với năm 2018), doanh thu đạt hơn 782 tỷ đồng (tăng trưởng hơn 9% so với năm 2018), lợi nhuận đạt hơn 128 tỷ đồng (cao hơn 7% với cùng kỳ 2018), nộp ngân sách 56 tỷ đồng, thu nhập ổn định cho 830 người lao động (trung bình đạt từ 12 - 13 triệu đồng/người/tháng).

Trong chiến lược phát triển giai đoạn sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Vinalines - Công ty mẹ của Công ty CP Cảng Quy Nhơn đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Cảng Quy Nhơn hiện trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh minh họa

Nhằm hiện thực hóa chủ trương đó, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất, tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường. Cùng với các hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp cầu tàu, bến bãi, đầu tư trang thiết bị, Cảng Quy Nhơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 10 triệu tấn

Trước đó, qua thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Thanh tra Chính phủ kết luận bộ GTVT đã có vi phạm trong việc chỉ đạo Vinalines về phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn không rõ ràng, thiếu nhất quán, ban đầu chỉ đạo bán đấu giá qua sở giao dịch chứng khoán, nhưng sau đó lại cho phép Vinalines bán cổ phần theo phương thức tự thỏa thuận trực tiếp.

Bộ GTVT đã ban hành 2 văn bản chuyển nhượng 75,01% cổ phần (đợt 2 và đợt 3) thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Từ ngày 29/6/2019, cảng Quy Nhơn được thu hồi và hiện trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sau-hon-nua-nam-ve-tay-vinalines-cong-ty-cp-cang-quy-nhon-lam-an-ra-sao-a311885.html