SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022


Thứ 7, 13/08/2022 | 08:00


Cùng sự kiện

SHB vừa được NHNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng và sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng.

shb tang von dspl
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, SHB sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng, dự kiến đứng trong top 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Cụ thể, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phương án tăng vốn điều lệ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm 3 phần: Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành trên 50% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 113%.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 522.000 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn huy động đạt hơn 471.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 390.000 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022.

Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, vốn tự có đạt 58.763 tỷ đồng, tỉ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/shb-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-36-459-ty-dong-trong-nam-2022-a547689.html