Sinh viên trường y tham gia chống dịch COVID-19 có được phụ cấp không?


Thứ 2, 13/09/2021 | 07:07


Cùng sự kiện

Sinh viên trường y tham gia công tác chống dịch COVID-19 sẽ được hưởng phụ cấp chống dịch theo quy định của nhà nước.

Cụ thể theo mục 1 Công văn 6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 quy định về đối tượng áp dụng bao gồm:

b) Học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

sinh vien truong y tham gia chong dich covid 19 co duoc phu cap khong
Sinh viên trường y lên đường chống dịch COVID. Ảnh: Báo Chính phủ

Mục 3 Công văn 6401/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng như sau:

b) Các đối tượng quy định tại điểm b, điểm c mục 1 công văn này:

- Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP.

- Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP).

Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định về chế độ phụ cấp chống dịch như sau:

1. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

c) Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sinh-vien-truong-y-tham-gia-chong-dich-covid-19-co-duoc-phu-cap-khong-a512941.html