Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu Phó giám đốc?


Thứ 7, 07/08/2021 | 18:44


Cùng sự kiện

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có 3 Phó giám đốc là ông Nguyễn Trọng Hiếu, ông Đặng Văn Huy và ông Đào Duy Anh.

so ke hoach dau tu tinh thai nguyen co bao nhieu pho giam doc dspl 1
Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Niên

Theo cổng thông tin điện tử của sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Sở này có 3 Phó giám đốc.

Cụ thể, ngày 21/10/2019, sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức hội nghị công bố quyết định Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 17/5/1979, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, sở Kế hoạch - Đầu tư giữ chức Phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.

Ngoài ra, Sở này còn 2 Phó giám đốc khác là ông Đặng Văn Huy và ông Đào Duy Anh.

Cụ thể, sáng 7/10/2020 sở Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều động và bổ nhiệm ông Đào Duy Anh giữ chức vụ Phó giám đốc.

Theo đó, ông Đào Duy Anh, sinh năm 1981 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Sông Công được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư kể từ ngày 1/10/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm .

Sở Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch - Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Các tổ chức tham mưu, giúp việc cho sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên bao gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổng hợp – Quy hoạch; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Khoa giáo, Văn xã; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên là Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ke-hoach-dau-tu-tinh-thai-nguyen-co-bao-nhieu-pho-giam-doc-a509417.html