Sonadezi Long Thành sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát chuẩn bị hành cổ phiếu để tăng vốn


MATHOA

Thứ 5, 26/10/2023 | 08:00


Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (MCK: SZL), doanh nghiệp này sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền và đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023.

 

Số lượng cổ phiếu mà Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành dự kiến phát hành là hơn 9,1 triệu cổ phiếu (9.114.850 cổ phiếu). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 91.148.500.000 đồng. Tỷ lệ phát hành 50% (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực quyền 2:1. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 2 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023, sau khi UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Nguồn vốn được trích từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Nếu thực hiện thành công, Sonadezi Long Thành sẽ nâng vốn điều lệ từ 182 tỷ đồng lên 273 tỷ đồng.

Media - Sonadezi Long Thành sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát chuẩn bị hành cổ phiếu để tăng vốn
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng.

Ngoài phương án tăng vốn, Sonadezi Long Thành còn có kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Với 18,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi gần 22 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này. Ngày chốt danh sách cuối cùng là 27/10 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/10/2023.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện 69% kế hoạch doanh thu (455,3 tỷ đồng) và 77% mục tiêu lợi nhuận (90,3 tỷ đồng) cả năm đề ra.

Trong năm 2023, Sonadezi Long Thành sẽ xây dựng và tiếp thị cho thuê các nhà xưởng thuộc cụm xưởng giai đoạn 4, 5; cho thuê đất dịch vụ tại Khu công nghiệp (KCN) Long Thành; cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức; đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ đi kèm như cung cấp nước, dịch vụ xử lý nước thải, trạm xăng dầu KCN Long Thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục triển khai các công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 ha) và Khu dân cư Sonadezi Long Thành (3ha); đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư Khu đô thị Sona Riverview và nghiên cứu phát triển các dự án mới.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sonadezi-long-thanh-sap-tam-ung-co-tuc-bang-tien-va-phat-chuan-bi-hanh-co-phieu-de-tang-von-a596403.html