SSI sẽ đầu tư lâu dài, không bán Bibica cho Lotte


Thứ 7, 31/08/2013 | 00:55


Qua trao đổi với chúng tôi, phía SSI đã khẳng định SSI sẽ đầu tư dài hạn vào Bibica và chưa xem xét đến việc bán (giá cổ phiếu Bibica hiện đang tăng gấp đôi so với giá SSI đầu tư) và “thời điểm này chúng tôi chỉ có mục tiêu duy nhất là xây dựng Bibica vững mạnh và giữ gìn một thương hiệu bánh kẹo Việt Nam”.

Theo SSI, đố? vớ? các khoản đầu tư dà? hạn, v?ệc bán cho a? và lúc nào phụ thuộc nh?ều vào yếu tố bao gồm cả v?ệc khoản đầu tư này đ&at?lde; đạt được kỳ vọng đề ra chưa. Tuy nh?&ec?rc;n, “đến một thờ? đ?ểm nhất định th&?grave; các khoản đầu tư cũng cần phả? thanh hoán”.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cũng khẳng định sẽ kh&oc?rc;ng có chuyện bán cho Lotte vớ? ha? lý do. Thứ nhất, v&?grave; nhà đầu tư nước ngoà? đang sở hữu tố? đa 49\% cổ phần n&ec?rc;n Lotte là cổ đ&oc?rc;ng nước ngoà? kh&oc?rc;ng mua được (từ cổ đ&oc?rc;ng trong nước). Thứ ha?, SSI kh&oc?rc;ng bao g?ờ ủng hộ phương án b?ến B?b?ca thành Lotte. Nếu bán cho Lotte th&?grave; Lotte sẽ th&oc?rc;ng qua phương án đổ? t&ec?rc;n mà họ đ&at?lde; tr&?grave;nh l&ec?rc;n Đạ? hộ? đồng cổ đ&oc?rc;ng và đ&at?lde; kh&oc?rc;ng được ph&ec?rc; chuẩn.


Đến nay, SSI cùng c&oc?rc;ng ty l?&ec?rc;n quan là CTCP Đầu tư Đường Mặt Trờ? (t&ec?rc;n cũ là CTCP Đầu tư Bất động sản SSI) đ&at?lde; sở hữu 31,3\% cổ phần của B?b?ca, kh&oc?rc;ng thua kém nh?ều so vớ? tỷ lệ 38,6\% của Lotte.

Trong những năm vừa qua, SSI đ&at?lde; đầu tư lớn vào nh?ều doanh ngh?ệp có yếu tố cơ bản tốt và đưa những c&oc?rc;ng ty đó trở thành c&oc?rc;ng ty l?&ec?rc;n kết.

Mố? quan hệ g?ữa nhóm SSI và Lotte được đồn đoán là “kh&oc?rc;ng su&oc?rc;n sẻ” kh? mà đạ? hộ? cổ đ&oc?rc;ng thường n?&ec?rc;n lần 1 của B?b?ca đ&at?lde; kh&oc?rc;ng thể d?ễn ra do ph&?acute;a SSI kh&oc?rc;ng đăng ký tham dự.


Lotte và nhóm SSI đang nắm g?ữ 70\% cổ phần của B?b?ca

Khả năng SSI bán cổ phần cho Lotte cũng được nh?ều ngườ? nghĩ đến kh? &oc?rc;ng Nguyễn Khắc Hả?, Phó TGĐ SSIAM đ&at?lde; từng ch?a sẻ: Vấn đề đố? vớ? SSI kh&oc?rc;ng phả? là v?ệc “đứng về phe nào” trong mố? quan hệ “cơm kh&oc?rc;ng lành canh chẳng ngọt” g?ữa B?b?ca và Lotte, mà là làm thế nào để khoản đầu tư mang lạ? h?ệu quả cao nhất.

&Oc?rc;ng Hưng cũng khẳng định SSI kh&oc?rc;ng có m&ac?rc;u thuẫn quyền lợ? g&?grave; vớ? Lotte và lu&oc?rc;n mong muốn hợp tác vớ? Lotte để x&ac?rc;y dựng B?b?ca mang lạ? lợ? &?acute;ch cho cổ đ&oc?rc;ng.

Đạ? hộ? cổ đ&oc?rc;ng lần 2 dự k?ến tổ chức vào tháng 10, SSI vớ? v?ệc đang sở hữu 20\% và Hộ? đồng quản trị có 5 ngườ? th&?grave; SSI sẽ đề cử 1 ngườ? vào HĐQT và 1 ngườ? vào ban k?ểm soát.

Về ban đ?ều hành h?ện tạ? của B?b?ca, SSI đánh g?á là hoạt động chưa h?ệu quả vớ? t?ềm năng của c&oc?rc;ng ty cũng như kỳ vọng của cổ đ&oc?rc;ng v&?grave; nh?ều nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n khác nhau trong đó có cả nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n các cổ đ&oc?rc;ng chưa đồng thuận trong v?ệc x&ac?rc;y dựng B?b?ca.

Nguồn: Tr&?acute; Thức Trẻ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ssi-se-dau-tu-lau-dai-khong-ban-bibica-cho-lotte-a165.html

Tag: