Steve Ballmer - CEO "huyền thoại" của Microsoft


Thứ 6, 04/10/2013 | 02:56


Steven Anthony Ballmer là một doanh nhân người Mỹ và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Microsoft từ tháng 1 năm 2000. Năm 2007, Tạp chí Forbes xếp ông là người giàu thứ 31 trên thế giới, với tài sản ước tính trị giá 15 tỷ Đô la Mỹ.

Steven Anthony Ballmer là một doanh nhân ngườ? Mỹ và là G?ám đốc đ?ều hành của Tập đoàn M?crosoft từ tháng 1 năm 2000. Năm 2007, Tạp chí Forbes xếp ông là ngườ? g?àu thứ 31 trên thế g?ớ?, vớ? tà? sản ước tính trị g?á 15 tỷ Đô la Mỹ.
Vừa qua, CEO Steve Ballmer của M?crosoft đã quyết định ch?a tay M?crosoft sau hơn 30 năm gắn bó. Sự ra đ? này gây nh?ều luyến t?ếc cho g?ớ? công nghệ, hãy cùng nhìn lạ? mố? tình "thủy chung" đầy xúc động g?ữa vị CEO này và ông trùm M?crosoft.
Thuở th?ếu thờ?Steven Anthony Ballmer (s?nh ngày 24 tháng 3 năm 1956), s?nh ra ở Detro?t, M?ch?gan. Cha ông là ngườ? Mỹ gốc Thụy Sĩ còn mẹ ông là ngườ? Mỹ. Ông lớn lên tạ? Farm?ngton H?lls, M?ch?gan.

CEO của M?crosoft Steve Ballmer

Năm 1973, ông tốt ngh?ệp từ Trường Detro?t Country Day , một trường học chuẩn bị đạ? học tư nhân ở Beverly H?lls, M?ch?gan. Năm 1977, ông tốt ngh?ệp Đạ? học Harvard vớ? bằng Cử nhân toán học và k?nh tế .Tạ? trường đạ? học, Ballmer quản lý độ? bóng , làm v?ệc trên The Harvard Cr?mson tờ báo cũng như Advocate Harvard , và sống cùng phòng vớ? đồng ngh?ệp s?nh v?ên năm thứ ha?, B?ll Gates .Sau đó ông làm v?ệc ha? năm như một trợ lý quản lý sản phẩm tạ? Procter & Gamble , nơ? ông ch?a sẻ một văn phòng vớ? Jeffrey R. Immelt , ngườ? sau này trở thành G?ám đốc đ?ều hành của General Electr?c. Năm 1980, ông bỏ trường Đạ? học Stanford Graduate để đầu quân cho M?crosoft.Sự ngh?ệp tạ? M?crosoftG?a nhập M?crosoft vào năm 1980 và trở thành nhà quản lý chuyên ngh?ệp đầu t?ên của công ty, Steve Ballmer dốc sức mình trong ha? thập kỷ trên cương vị g?ám đốc k?nh doanh, đưa phần mềm M?crosoft có mặt trên 97\% máy tính cá nhân trên toàn thế g?ớ?.

Ballmer và B?ll Gates

Trở thành nhân v?ên thứ 30 của M?crosoft, ngườ? quản lý k?nh doanh đầu t?ên được thuê bở? Gates. Ông bước đầu đã được cung cấp một mức lương 50.000 USD, cũng như tỷ lệ phần trăm quyền sở hữu của công ty.Tháng 1/2000, ông đã chính thức đặt chân lên vị trí G?ám đốc đ?ều hành. Ballmer xử lý tà? chính công ty, tuy nh?ên Gates vẫn g?ữ quyền k?ểm soát của "tầm nhìn công nghệ ". Ông từng là Chủ tịch của M?crosoft từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001, trước đây từng là Phó Chủ tịch đ?ều hành, k?nh doanh và Hỗ trợ kể từ tháng Ha? năm 1992. Ballmer dẫn của M?crosoft phát tr?ển của NET Framework.Năm 2003, Ballmer bán 8,3\% cổ phần của mình, chỉ để lạ? vớ? 4\% cổ phần trong công ty . Trong cùng năm đó, Ballmer thay thế nhân v?ên của M?crosoft chương trình lựa chọn cổ ph?ếu.Trong năm 2009, và lần đầu t?ên kể từ kh? B?ll Gates rờ? M?crosoft toàn thờ? g?an Chủ tịch, ông đã thực h?ện các bà? phát b?ểu kha? mạc tạ? CES.Ballmer cũng đã từng là G?ám đốc của Accenture Ltd. cũng như là một đố? tác của Accenture SCA kể từ tháng 10 năm 2001.Ông được b?ết đến vớ? tính cách năng động và cở? mở của ông, đó là đ?ều để tạo động lực cho nhân v?ên và đố? tác. Ví dụ, Ballmer của sự xuất h?ện trong g?a? đoạn rực rỡ tạ? các sự k?ện của M?crosoft được lưu thông trên Internet như v?deo v?rus . Một lưu hành rộng rã? v?deo, được quay tạ? một hộ? nghị các nhà phát tr?ển, Ballmer đã đổ mồ hô? kh? hô to khẩu h?ệu: ”phát tr?ển”.

"Ch?a tay trong nước mắt"

Vừa qua (01/10), Steve Ballmer đã chính thức gử? lờ? từ b?ệt đến nhân v?ên kh? ông tổ chức cuộc họp cuố? cùng trong tư cách CEO của M?crosoft. Steve Ballmer đã rờ? M?crosoft, nhưng mã? lưu dấu v?nh quang trong lịch sử gã khổng lồ phần mềm này.

  Steve Ballmer "nghẹn ngào" kh? ch?a tay

Vị CEO của M?crosoft cũng nó? vớ? các nhân v?ên của hãng rằng: “Chúng ta sẽ cho ra mắt những thứ lớn lao sắp tớ?… Và chúng ta sẽ lạ? thay đổ? thế g?ớ?”.Trong cuộc họp, Ballmer đã bật bà? hát “Wanna Be Start?ng Someth?ng” của M?chael Jackson, bà? hát mà Ballmer đã mở trong cuộc họp đầu t?ên của ông tạ? M?crosoft vào năm 1983. Sau đó, Ballmer đã nhảy vòng quanh sân khấu và hét lớn: “Đây là âm thanh của M?crosoft!”.Kh? bà? hát kết thúc, Ballmer đã trầm ngâm “để thưởng thức nó”, và những g?ọt nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt vị CEO của hãng phần mềm lớn nhất thế g?ớ?. “Bạn làm v?ệc cho công ty lớn nhất thế g?ớ?, hãy hưởng thụ đ?ều đó”.Trong cuố? bà? phát b?ểu, Ballmer cũng cảm hơn hàng ngàn công nhân đang đứng xếp hàng nghe ông nó?. “Tô? muốn cảm ơn các bạn… Nó không phả? là về một cá nhân cụ thể nào mà là sự quan trọng, sáng tạo và lạc quan của công ty”.Bà? phát b?ểu của Ballmer kết thúc trong bà? hát “I've had The T?me of My L?fe” của B?ll Medley và Jenn?fer Warnes và ông t?ếp tục nhảy và chạy quanh sân khấu. Các nhân v?ên của M?crosoft đã vẫy tay và hét lớn: “Chúng tô? yêu bạn!” kh? bà? phát b?ểu của Ballmer kết thúc.Dấu ấn Steve BallmerSteve Ballmer đã để lạ? những dấu ấn không thể pha? mờ trên chặng đường phát tr?ển của M?crosoft, nhất là sau kh? trở thành CEO của hãng.Ngày 13/1/2000 đã trở thành dấu mốc quan trọng đầu t?ên, đánh dấu ngày Steve Ballmer chính thức trở thành “thuyền trưởng” chèo lá? con thuyền M?crosoft sau sự ra đ? của ngườ? t?ền nh?ệm B?ll Gates.Năm 2005, M?crosoft chính thức ra mắt máy chơ? game console Xbox 360 nố? t?ếp ph?ên bản đờ? đầu vốn không thể cạnh tranh vớ? đố? thủ nặng ký ở thờ? đ?ểm đó là Sony Play Stat?on 2. Dướ? sự dẫn dắt và g?ám sát của Ballmer, sản phẩm này đã gặt há? những thành công nhất định, thậm chí định nghĩa lạ? khá? n?ệm chơ? game trực tuyến. Kể từ đó, Xbox trở thành một trong những dòng sản phẩm chủ lực của M?crosoft.

Steve Ballmer đã để lạ? dấu ấn sâu đậm trong lịch sử M?crosoft

Tuy nh?ên, năm 2007 lạ? là quãng thờ? g?an gh? nhận sự thất bát của M?crosoft và cá nhân Steve Ballmer. Vào thờ? đ?ểm đó, Steve Ballmer và ngườ? sáng lập B?ll Gates cùng tung ra nền tảng W?ndows V?sta thay thế W?ndow XP. Song, không như mong đợ?, V?sta trở thành “thảm họa” dướ? tr?ều đạ? của Steve Ballmer.
Nhằm khô? phục lạ? danh t?ếng, năm 2009, M?crosoft t?ếp tục cho ra mắt hệ đ?ều hành W?ndows 7 và nhận được những phản ứng khá tích cực. Ngay sau kh? được g?ớ? th?ệu trong tháng 10, sản phẩm này đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo ngườ? dùng muốn tìm k?ếm sự đổ? mớ?.
Ngày 10/5/2011, dướ? sự chỉ đạo của Ballmer, M?crosoft thâu tóm Skype vớ? g?á 8,5 tỷ USD. Đây là một trong những thương vụ thành công nhất của hãng.
Sau đó, Ballmer đã chuyển gần 250 tr?ệu đôla Mỹ vào Facebook và đóng một và? trò quan trọng trong v?ệc hình thành công ty như ngày nay. M?crosoft đã tung ra thị trường những dịch vụ hữu ích như: tìm k?ếm B?ng, bản đồ, công cụ dịch ngôn ngữ để tạo ra sức mạnh cho nh?ều tính năng nổ? bật của Facebook.Năm 2012, hãng l?ên t?ếp tung ra sản phẩm mớ? như W?ndows Phone 8 và dòng tablet Surface (bao gồm Surface Pro và Surface RT). Vì ra đờ? cùng các th?ết bị mớ?, trong đó có Nok?a Lum?a, W?ndows Phone 8 được đánh g?á là “đòn tấn công” khá mạnh vào các đố? thủ.
Tháng 5/2013 đánh dấu sự ra đờ? của Xbox One - hệ thống chơ? game g?ả? trí được cả? t?ến và hỗ trợ tất cả tính năng trong một - ba tháng trước kh? Steve Ballmer tuyên bố nghỉ hưu để rộng đường cho công cuộc cả? tổ mà hãng đang t?ến hành.

A.Đ (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/steve-ballmer---ceo-huyen-thoai-cua-microsoft-a3932.html