` `

Bão số 4 đổ bộ Quảng Ninh - Nghệ An

Bão số 4 giật cấp 11 vừa di chuyển vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Dự báo, nửa đêm 16/8 và rạng sáng ngày 17/8, cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Bão số 4 đổ bộ Quảng Ninh - Nghệ An "

Bão số 4 đổ bộ, Quảng Ninh, Nghệ An, bão số 4, cơn bão số 4, phòng chống cơn bão số 4