` `

Show Hẹn hò và hôn gây tranh cãi

Chương trình hẹn hò mới mang tên Date & Kiss (Hẹn hò và Hôn) khiến khán giả "nóng mặt" và nổ ra tranh cãi vì có nhiều cảnh thân mật quá mức, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Show Hẹn hò và hôn gây tranh cãi "

Show Hẹn và hôn gây tranh cãi, Show Hẹn hò và hôn, Date & Kiss, truyền hình thực tế