` `

Ai chống lưng cho cò máu lộng hành?

Phóng viên đã vào cuộc và vén bức màn "quyền lực ngầm" về việc bán và mua máu. Mỗi lần bán máu, sinh viên sẽ được “cò” máu trả từ 200 - 300 nghìn đồng. Việc “bỏ tiền – mua máu” đang diễn ra hàng ngày tại cổng một số bệnh viện lớn.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Ai chống lưng cho cò máu lộng hành? "

Ai chống lưng cho cò máu lộng hành, bán máu, cò máu, mua bán máu, bệnh viện việt đức