` `

Bắt 2 cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn - 2 cựu Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Bắt 2 cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông "

Bắt 2 cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Tổng Công ty viễn thông Mobifone, Mobifone,