` `

Nghi vấn truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng

Nghi vấn truyền bá vong báo oán của chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ được báo chí đưa tin. Theo đó, những người muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Nghi vấn truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng "

Nghi vấn truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng, vong báo oán, truyền bá vong báo oán, mê tín dị đoan, vong, vong báo oán