` `

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

9h sáng ngày 21/10, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là kỳ họp quan trọng, quyết định nhiều vấn đề lớn của đất nước như thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; biểu quyết thông qua Luật đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015).

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII "

0