Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần "

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần, Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước, Lê Đức Anh, quốc tang, chủ tịch nước Lê Đức Anh,