` `

Nghi vấn Thanh tra Bộ Xây dựng đòi chung chi cả chục tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Ngày 12/6, Đoàn thanh tra thuộc Bộ Xây dựng đang thực hiện thanh tra tại huyện Vĩnh Tường thì bị lập biên bản vì có hành vi đòi "chung chi" lên đến chục tỷ đồng.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Nghi vấn Thanh tra Bộ Xây dựng đòi chung chi cả chục tỷ đồng ở Vĩnh Phúc "

Nghi vấn Thanh tra Bộ Xây vòi tiền cả chục tỷ đồng ở Vĩnh Phúc, Thanh tra Bộ Xây đòi chung chi cả chục tỷ đồng ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, chung chi tiền, thanh tra Bộ Xây dựng, thanh tra đòi chung chi tiền