` `

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh - tân "Hoa hậu Thế giới Việt Nam" và là đại diện quốc gia dự thi "Miss World 2019" sinh năm 2000 tại Cao Bằng.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Hoa hậu Lương Thùy Linh "

Lương Thùy Linh Hoa hậu Thế giới Việt Nam