` `
`

Tết Trung Thu 2019

Tết Trung Thu 2019 là một sự kiện đặc biệt của Việt Nam vào ngày Rằm tháng 8 hằng năm còn gọi là Tết trông Trăng hay Tết hoa đăng. Vào ngày này mọi người thường tổ chức rước đèn ông sao, múa lân, tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, tò he, và phá cỗ trung thu bằng bánh nướng, bánh dẻo
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tết Trung Thu 2019 "

Tết hoa đăng, Tết Trung Thu 2019, Tết trông Trăng, Rằm tháng 8