` `

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ngày 3/11, hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Donald Trump và Joe Biden dự kiến sẽ có 3 buổi tranh luận, bắt đầu từ Cleveland, bang Ohio ngày 29/9.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 "

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Bầu cử Tổng thống Mỹ, Bầu cử Mỹ, Tổng thống Mỹ, bầu cử Mỹ 2020