` ` `

Tiến tới lễ kỷ niệm 20 năm Đời sống và Pháp luật xuất bản số báo đầu tiên

Bước sang đầu năm 2021, Tạp chí Đời sống và Pháp luật kỷ niệm 20 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (2/3/2001- 2/3/2021). Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, báo Đời sống & Pháp luật trước đây và Tạp chí Đời sống và Pháp luật ngày nay đã có những bước tiến lớn mạnh về mọi mặt.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tiến tới lễ kỷ niệm 20 năm Đời sống và Pháp luật xuất bản số báo đầu tiên "

Tiến tới lễ kỷ niệm 20 năm Đời sống và Pháp luật, Đời sống và Pháp luật,