` `

Siêu mẫu Hoàng Yến bị tai nạn lật xe

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa gặp phải tan nạn nghiệm trọng trên đường lúc nửa đêm, bản thân ngất lịm, xe hơi của cô hư hỏng nặng.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Siêu mẫu Hoàng Yến bị tai nạn lật xe "

0