` `

Vụ án oan của Hàn Đức Long tại Bắc Giang

Đây là vụ án oan sai cách đây 8 năm, với nhiều tình tiết mâu thuẫn nhưng Hàn Đức Long đã bị tòa các cấp tuyên án tử hình.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Vụ án oan của Hàn Đức Long tại Bắc Giang "

Hàn Đức Long, tuyên án tử hình, Nguyễn Thị Mai, Bắc Giang, Tân Yên, Việt Yên