` `

Trung Quốc lập Khu vực xác định vùng phòng không

Trung Quốc ngang nhiên thiết lập khu vực xác định vùng phòng không trên biển đe dọa an ninh quốc phòng với các nước ở Đông Á.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Trung Quốc lập Khu vực xác định vùng phòng không "

Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Khu vực xác định vùng phòng không, Điếu Ngư