` `

Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela đã qua đời ngày 5/12, thọ 95 tuổi.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời "

Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, qua đời