` `

Noel 2013

Lế Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, nó ra đời từ khoảng giữa năm 7 TCN và năm 2. Vào ngày lễ này, mọi người thường tổ chức vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Noel 2013 "

Noel 2013, Giáng sinh, lễ Thiên Chúa giáng sinh, đạo Thiên chúa