` `

Đêm doanh nghiệp 2013

Đêm doanh nghiệp 2013 tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân vàng Thủ đô năm 2013 được tổ chức vào tối 17/1/2014 tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội).
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Đêm doanh nghiệp 2013 "

dem doanh nghiep 2013, ton vinh, doanh nghiep, doanh nhan vang, đêm doanh nghiệp 2013, Ha noi, Thu do