` `

Khủng hoảng Ukraine

Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kiev đã biến thành bạo loạn. Trong mấy ngày qua, súng đã nổ và hơn 70 người của cả hai phía đã thiệt mạng. Đất nước Ukraine có nguy cơ rơi vào nội chiến và "chia năm, xẻ bảy".
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Khủng hoảng Ukraine "

Ukraine, biểu tình, bạo lực, đảo chính, nguy cơ nội chiến