` `

Mầm họa từ đường đi của rác thải y tế

Nhìn “hàng” D. mang ra bán, tôi ngỡ ngàng đến rùng mình, vì dây truyền và kim tiêm vẫn còn dính máu. Thế mà người mua, kẻ bán vẫn tay không chọn, chuyển “hàng” từ hai túi nilon của D. sang cân của chủ cửa hàng đồng nát.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Mầm họa từ đường đi của rác thải y tế "

rác thải y tế,chất thải rắn,rác thải bệnh viện,bệnh viện bạch mai,rác thải y tế bệnh viện bạch mai,đường đi của rác thải y tế,mầm hoạ từ rác thải y tế