` `

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1954, sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, ngọn cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng đã tung bay trên nóc hầm De Castrie, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". 
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ "

60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, điện biên phủ, ngọn cờ quyết chiến quyết thắng, Quân đội nhân dân Việt Nam