` `

Cây đổ đè chết người, ai chịu trách nhiệm?

Điều 626 Bộ luật Dân sự quy định: "Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng". Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại trong vụ cây đổ đè chết người tối 4/6 tại đường Hùng Vương, Hà Nội?
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Cây đổ đè chết người, ai chịu trách nhiệm? "

cây đổ đè chết người,lái xe taxi,bồi thường thiệt hại,đường Hùng Vương,Hà Nội