` ` `

Giải mật tình báo

Trong cuộc chiến thầm lặng, chỉ một thông tin tình báo đôi khi có sức mạnh bằng cả quân đoàn và có thể đảo ngược cục diện chiến tranh. Thế nhưng, những thành tích vĩ đại này chỉ được đời sau biết đến khi các hồ sơ được giải mật và số phận của các điệp viên lừng danh thường có kết cục khá bi hùng.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Giải mật tình báo "

Giải mật, tình báo, thành tích vĩ đại, đảo ngược, cục diện chiến tranh, kết cục bi hùng.