` `
`

"Công xưởng khổ sai" bóc lột trẻ vị thành niên

Thực trạng môi giới, sử dụng lao động trẻ em đang tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường đối với xã hội. Với âm mưu trục lợi từ việc lợi dụng sức lao động trẻ em, các cơ sở sản xuất, "cò" môi giới đang nhắm đến những trẻ em ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

 

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " "Công xưởng khổ sai" bóc lột trẻ vị thành niên "

lao động trẻ em,cơ sở sản xuất,bóc lột,môi giới,sử dụng lao động