` `

“Ma trận” mỳ tôm và cuộc chiến giành thị phần

Việt Nam đang là một trong bốn quốc gia hàng đầu thế giới về tiêu thụ mỳ ăn liền (vốn được gọi là mỳ tôm). Để làm rõ “cuộc chiến” giữa các hãng mỳ ăn liền, PV báo Đời sống và Pháp luật đã cất công “ngụp lặn” trong “thế giới mỳ tôm” nhằm tìm cho ra những nguyên lý “móc túi” khách hàng của các nhà sản xuất...
Chia sẻ chủ đề: