` `

Đại gia Lê Ân và cuộc đời thăng trầm

Đại gia Lê Ân - ông chủ của Làng du lịch Chí Linh nổi tiếng với cuộc đời đầy thăng trầm gắn liền với tù tội, vợ trẻ và những thú "chơi ngông" như siêu xe Roll Royces, giường bạc tỷ...
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Đại gia Lê Ân và cuộc đời thăng trầm "

đại gia, đại gia lê ân, làng du lịch Chí Linh, siêu xe Roll royces của đại gia lê ân, vợ trẻ của đại gia Lê Ân, giường 6 tỷ của đại gia Lê Ân