` `

Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn - Ông chủ Tràng Tiền Plaza -

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nổi tiếng với biệt danh "Vua hàng hiệu". Ông là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) và Tràng Tiền Plaza. Ông còn được biết đến với tư cách là bố chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. 
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn - Ông chủ Tràng Tiền Plaza - "

Johnathan hạnh nguyễn, tràng tiền plaza, vua hàng hiệu, bố chồng hà tăng, bố chồng tăng thanh hà, tập đoàn Liên thái bình dương