` `

Cuộc thi Clip học đường

Báo Đời sống & Pháp luật, báo Người đưa tin phối hợp tổ chức cuộc thi Clip học đường nhằm tìm kiếm, phát triển, định hướng cho các bạn trẻ.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Cuộc thi Clip học đường "

  • Tổ chức cuộc thi “Clip học đường”

    Tổ chức cuộc thi “Clip học đường”

    (ĐSPL) - Báo Đời sống và Pháp luật, Người đưa tin phối hợp tổ chức cuộc thi “Clip học đường” nhằm tìm kiếm, định hướng và phát triển tài năng cho các bạn trẻ.

cuộc thi, clip, học đường, báo, đời sống & pháp luật, người đưa tin, tìm kiếm tài năng, bạn trẻ