` `

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 28/11. Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề cử tri quan tâm sẽ được Quốc hội cho ý kiến như tình hình Biển Đông, chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII "

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp Quốc hội, Quốc hội, cử tri, đại biểu quốc hội, chức danh, lấy phiếu tín nhiệm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, biển đông