` `

Đường vào Dinh Độc Lập của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ

(ĐSPL) - Từ người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vũ Ngọc Nhạ được tổ chức chỉ đạo Nam tiến, luồn sâu, leo cao trở thành cố vấn thân cận cho giới lãnh đạo trong chính quyền Thiệu - Kỳ. Từ Dinh Độc Lập, nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ đã thiết lập nên mạng lưới tình báo, với những cộng sự là người có địa vị cao trong bộ máy chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Đường vào Dinh Độc Lập của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ "

Dinh Độc Lập,Sài Gòn,quân đội nhân dân việt nam,nhà tình báo,tình báo,Vũ Ngọc Nhạ,nhà tình báo chiến lược