` ` `

Điều tra độc quyền về tổ chức học hộ - thi thuê ở các trường đại học

Hơn 3 năm âm thầm thâm nhập vào các nhóm thi thuê, học mướn, PV báo Đời sống và Pháp luật đã có đủ tư liệu để vạch mặt các chiêu thức hết sức tinh vi trong quá trình hoạt động, giao dịch đưa người vào phòng thi của các băng nhóm thi thuê tại hơn 20 trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Nguy hiểm hơn, các đối tượng cầm đầu còn móc nối với giáo viên hám tiền, biến chất, để thực hiện trót lọt hàng loạt các lần thi trong những căn phòng được kiểm soát nghiêm ngặt, bằng thẻ từ, dấu vân tay.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Điều tra độc quyền về tổ chức học hộ - thi thuê ở các trường đại học "

học hộ, thi thuê, học mướn, phòng thi, băng nhóm thi thuê, trường đại học, cao đẳng, Hà Nội, sinh viên, thi giữa kỳ, thi hết môn, thuê học hộ, thuê thi hộ, giám thị, cán bộ coi thi