` `

Lật lại hồ sơ băng cướp Sọ Người

Miền Nam Việt Nam nhất là khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1950 - 1960 dưới thời Mỹ - Ngụy khá hỗn độn cướp bóc nổi lên như rươi... Lợi dụng tình hình và để thực hiện những ý đồ riêng, một số đối tượng đã lập ra một băng cướp Sọ Người, sau đổi thành băng cướp Phi Long. Băng cướp này là nỗi khiếp đảm của dân chúng miền Tây thời ấy. Báo Đời sống và Pháp luật giới thiệu với bạn đọc những thông tin chưa từng công bố về băng cướp này.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Lật lại hồ sơ băng cướp Sọ Người "

băng cướp Sọ Người, băng cướp Phi Long, băng cướp, miền Tây, thời Mỹ Ngụy, báo Đời sống Pháp luật