` `

Bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ra đời với mong muốn sẽ là chỗ dựa cho người lao động khi lâm vào tình trạng mất việc làm. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích từ chính sách này đem lại, không ít người lao động đã coi đây là một loại... “quỹ sinh lời” và từ đó chính nó lại khiến cho không ít người lao động ỷ lại, “lách luật” làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ảo để hưởng lợi thật từ trợ cấp thất nghiệp.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Bảo hiểm thất nghiệp "

bảo hiểm thất nghiệp, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, việc làm, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp