` `

Tân Hiệp Phát và "con ruồi nửa tỷ" trong chai nước ngọt

Anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang bị bắt giữ cùng tang vật 500 triệu đồng  vì bị cho là tống tiền Công ty Tân Hiệp Phát bằng một chai nước có ruồi.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tân Hiệp Phát và "con ruồi nửa tỷ" trong chai nước ngọt "

Tân Hiệp Phát, Tân Hiệp Phát bị kiện, Tân Hiệp Phát và chai nước có ruồi, Tân Hiệp Phát bị tống tiền, nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi, Võ Văn Minh, nước ngọt có ruồi, con ruồi giá nửa tỷ, nư