` `

Tết Thanh Minh

Tết Thanh Minh tuy không phải là cái tết lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam - bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. 

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tết Thanh Minh "

Tết Thanh Minh, Tiết Thanh Minh, Lễ Tảo mộ, hội Đạp Thanh