` `

Tết Hàn Thực 3/3

Tết Hàn Thực là ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Vào ngày này người ta quan niệm không sử dụng lửa và ăn đồ chay nguội nhưu các loại bánh trôi, bánh chay
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tết Hàn Thực 3/3 "

Tet Han thuc, tết hàn thực, bánh trôi, bánh chay