` `

Dự án treo và nỗi thống khổ của người dân nằm trong vùng quy hoạch

LTS: Trên địa bàn các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, Hà Nội hiện có hàng trăm dự án treo với quy mô lớn, nhỏ. Tưởng rằng, các dự án này triển khai sẽ giúp cuộc sống người dân thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các “siêu” dự án trên rơi vào tình trạng treo (chưa triển khai được-PV) khiến người dân sống trong khu vực dự án rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở. Nhiều dự án đã thu hồi xong mặt bằng, đã thực hiện đền bù cho người dân nhưng cả thập kỷ qua đi, vẫn ở trong tình trạng quây tôn, để đó...

Chia sẻ chủ đề: