` `

Nước mắm nhiễm asen

Nước mắm nhiễm asen: Tin tức mới nhất vụ nước mắm nhiễm asen, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố thông tin về hàm lượng chất arsen (thạch tín) trong nước nắm.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Nước mắm nhiễm asen "

nước mắm nhiễm asen, hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, công bố, hàm lượng, nước mắm