` `

Chiêu hô biến đất rừng thành “siêu dự án” Casablanca Villas Phúc Yên

LTS: Mập mờ trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng, biến đất lâm nghiệp thành đất dự án, “phù phép” thông báo thành quyết định, huy động vốn khi chưa có dự án, rêu rao bán đất “siêu dự án” trong khi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Đó là những việc mà công ty Vinalinks đã làm từ năm 2011. Nhiều khách hàng nhẹ dạ đã xuất tiền “ôm” đất của dự án ma cùng nhau vạch mặt những chiêu trò gian dối của đơn vị này.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Chiêu hô biến đất rừng thành “siêu dự án” Casablanca Villas Phúc Yên "

Nhiều khách hàng nhẹ dạ đã xuất tiền “ôm” đất của dự án ma cùng nhau vạch mặt những chiêu trò gian dối mà công ty Vinalinks đã làm từ năm 2011.