` `

Thua lỗ hàng nghìn tỷ ở Tập đoàn Than - Khoáng sản

Báo cáo kết luận thanh tra về việc thanh tra tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hé lộ một số khoản đầu tư tài chính không hiệu quả của Tập đoàn này.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Thua lỗ hàng nghìn tỷ ở Tập đoàn Than - Khoáng sản "

Tập đoàn Than - Khoáng sản, kết luận, thanh tra tài chính, Thua lỗ hàng nghìn tỷ ở Tập đoàn Than - Khoáng sản,