` `

Hưng Yên: Doanh nghiệp bán đất không sổ đỏ

Theo phản ánh của anh Bùi Văn Khởi (tại Thanh Miện – Hải Dương), năm 2016 anh mua lô đất tại Hưng Yên (do công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Hưng làm chủ đầu tư).  Tuy nhiên, dù nhiều lần thúc giục, chủ dự án vẫn không cấp sổ đỏ cho anh.

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Hưng Yên: Doanh nghiệp bán đất không sổ đỏ "

Theo phản ánh của anh Bùi Văn Khởi (tại Thanh Miện – Hải Dương), năm 2016 anh mua lô đất tại Hưng Yên (do công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Hưng làm chủ đầu tư). Tuy nhiên, dù nhiều lần thúc giục, chủ dự án vẫn không cấp sổ đỏ cho anh.