` `

Luật sư tố giác thân chủ

Dự luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015 đang thu hút sự chú ý từ công luận, nóng nhất là quy định tại khoản 3 Điều 19 “Luật sư cũng phải tố giác tội phạm nếu đó là những tội đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm phạm an ninh quốc gia”.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Luật sư tố giác thân chủ "

luật sư tố cáo thân chủ, luật sư, BLHS 2015, khoản 3 Điều 19, tội xâm phạm an ninh quốc gia, luật sư,